Finalistes i premiats al tema 1 (paridòlies)

<14 anys

Guanyadora: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Foto ben encuadrada. La torre, des d’aquest punt de vista sembla una cara amb la boca oberta i expressió de sorpresa. Es valora  haver vist una cara molt expressiva en un entorn natural com es una torre.
Finalista: Ferran Mir Ariño (Regió Sanitària Girona)
Finalista: Pau Cirbián Carbonell (Regió Sanitària Catalunya Central)

>14 anys

Guanyador: Eduard Crispi (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: S’ha valorat l’exrpressivitat d’ una cara riallera, amb un parell de dents que transmet  un sentiment d’alegria. Els colors vius i el cabell verd també reforcen aquest missatge. Cal destacar haver-se adonat del potencial de la façana de la casa malgrat haver d’invertir la fotografia.
Finalista: Toni Ojen (Regió Sanitària Catalunya Central)

Deixa un comentari