Finalistes i premiats al tema 2 (miralls)

<14 anys

Guanyadora: Jana Terricabras Faja (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Es destaca la creativitat i el treball d’encuadrament.
Finalista: Cristina La Haba Casas (Regió Sanitària Catalunya Central)
Finalista: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)

>14 anys

Guanyador: Josep Homs (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Joc de miralls amb un fort impacte visual, excel.lent composició, molt treballada.

El fet de que tinguem una poma en primer pla i en el reflexe veiem aquesta poma i la  meitat d’una altra que no apareix en el pirmer pla, aporta un punt de misteri que el jurat també ha valorat.
Finalista: Pau Picornell (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Fotografia amb un gran simbolisme i moltes histories possibles al darrera; el perqué de les ratlles tatxades del mirall obren la porta a imaginar situacions diverses.

La llum  tenue i l’atmosfera que envolten el moble vell transmeten melancolia i un punt de misteri.

Deixa un comentari