Finalistes i premiats al tema 3 (qualsevol nit pot sortir el sol)

<14 anys

Guanyadora: Abril Cusí Guillaumes (Regió Sanitària Girona)

Comentari del jurat: S’ha valorat la calidesa que transmet la fotografia, el punt de color i el
simbolisme de la flor com si fos el sol del que parla la cançó.
Finalista: Pau Cirbián Carbonell (Regió Sanitària Girona)
Finalista: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)
Guanyador: Josep Valdés (Regió Sanitària Barcelona)

Comentari del jurat: El jurat destaca el component fanstamagòric i oníric de la proposta molt adient amb el tema proposa. La casa que sembla tremolar i la llum verdosa que sorgeix del seu interior fan augmentar aquesta sensació.
Finalista: Carme Duran (Sant Miquel de Balenyà)

Deixa un comentari