Ral·li Fotogràfic de Sant Joan de les Abadesses

El Ral·li Fotogràfic de Sant Joan de les Abadesses és l’activitat principal del nostre calendari.

Què és un ral·li fotogràfic?

Un ral·li fotogràfic és una activitat presencial que demana als participants adreçar-se a un Camp Base on se’ls dirà els temes del dia. Un cop allà, tenen un temps màxim (generalment mig dia o un dia sencer) per realitzar les fotografies i lliurar-les de nou a l’entitat organtizadora.

Habitualment hi ha tres temes i es premia la millor sèrie i les tres millors fotografies a títol individual.

Què és una sèrie i què ha de tenir per guanyar?
(Des del nostre punt de vista, no necessàriament compartit pel jurat) una bona sèrie té unes imatges coherents entre si, amb un lligam -conceptual o gràfic-, un mateix format (horitzontal, vertical o quadrat) i en moltes ocasions, està formada per fotografies que es complementen molt bé entre elles, però que -potser- no guanyarien un títol individual.

Quan es celebra el Ral·li Fotogràfic de Sant Joan de les Abadesses?
El primer o segon dissabte de juny; quan els dies s’allarguen i els cors s’eixamplen.

La propera edició del ral·li serà l’11 de juny de 2022.