Fotografies presentades al concurs intern de retrat

Aquí sota els 43 retrats fets entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre. La setmana que ve publicarem els guanyadors i finalistes.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

Concurs de fotografia de retrat

Fotografia: Sergio Escribano (@sergiote)

1. Participants i funcionament:
Tots els socis i sòcies del Grup Fotogràfic Abadesses que ho desitgin excepte els membres de la junta que gestionin les admissions.

Les fotografies hauran de ser realitzades entre els mesos d’octubre i novembre de 2020.

2. Tema i quantitat d’obres:
Retrat. No s’admetran autoretrats ni retrats d’animals ni paridòlies.

Cada autor/ pot enviar fins a 3 fotografies. Totes elles però, amb un/a model diferent. Si el mateix autor envia dues o més fotografies amb el/la mateix/a protagonista, aquestes seran eliminades.

3. Modalitat, tramesa i visualització de les imatges:
· S’hauran d’enviar per correu electrònic a gfabadesses@gmail.com juntament amb el nom i els dos cognoms. Preferiblement, un sol correu electrònic per participant.

· L’hora màxima d’admissió de les fotografies serà les 23:59 del 30 de novembre de 2020. Tot correu enviat després d’aquesta hora, quedarà desqualificat.

· Les fotografies han d’estar lliures de marques d’aigua o signatures.

· L’organització farà una revisió de les hores de captura a través de les dades EXIF de les fotografies. Si no concorden amb les hores correctes (entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2020), s’enviarà un correu a l’autor/a per resoldre el problema. Si es demostra que queden fora d’aquest horari, l’autor/a quedarà automàticament eliminat del concurs.

· Una vegada rebudes i revisades les fotografies, es publicaran a la web www.gfabadesses.cat per a la visualització i transparència del concurs.

4. Premis:
1r premi: El llibre Fotografia de calle de Jota Barros.
2n premi: El calendari Ocells de Catalunya de Carles Martorell.

5. Jurat
Els mateixos participants:

· Una vegada publicades les fotografies (2 de desembre) els participants podran votar les quatre millors fotografies presentades -segons el seu criteri- amb 12, 10, 8 i 4 punts.

· Cada fotografia estarà numerada per identificar-la de forma anònima.

· Evidentment, no es poden votar les fotografies d’un/a mateix/a.

· Les puntuacions s’hauran d’enviar per correu electrònic a gfabadesses@gmail.com juntament amb una petita justificació:

“Crec que aquesta llum transmet molta serenitat”, “en valoro la poca profunditat de camp, centrada únicament en la mirada”, “la composició és arriscada i genera tensió” o qualsevol argument fonamentat que aporti una valoració creïble i amb vocació pedagògica.

· Al final del concurs, totes les fotografies que hagin rebut algun punt, seran publicades en una nova entrada amb els comentaris (anònims) rebuts.

· No votar comportarà l’eliminació del/la participant.

7. Edició
Lliure.

8. Responsabilitat
L’organització no farà ús de les fotografies presentades en cap concepte, excepte l’exhibició de les mateixes sota l’estricta finalitat d’il·lustrar la notícia de la present o futures edicions del concurs. Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit al Grup Fotogràfic Abadesses. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges presentades. Els autors també es fan responsables del contingut de les imatges presentades.

9. Calendari
· 30 de novembre de 2020: clausura d’admissions.
· 2 de desembre de 2020: publicació de les fotografies presentades.
· 2-8 de desembre de 2020: votació.
· 9 de desembre de 2020: publicació dels resultats*.

*En cas d’empat, es farà una segona votació i s’ajornarà la publicació dels resultats.

10. Altres
L’organització es reserva el dret a resoldre els casos no previstos en aquestes bases. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

Finalistes i premiats “millor sèrie”

Només adults

Finalistes i premiats al tema 3 (qualsevol nit pot sortir el sol)

<14 anys

Guanyadora: Abril Cusí Guillaumes (Regió Sanitària Girona)

Comentari del jurat: S’ha valorat la calidesa que transmet la fotografia, el punt de color i el
simbolisme de la flor com si fos el sol del que parla la cançó.
Finalista: Pau Cirbián Carbonell (Regió Sanitària Girona)
Finalista: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)
Guanyador: Josep Valdés (Regió Sanitària Barcelona)

Comentari del jurat: El jurat destaca el component fanstamagòric i oníric de la proposta molt adient amb el tema proposa. La casa que sembla tremolar i la llum verdosa que sorgeix del seu interior fan augmentar aquesta sensació.
Finalista: Carme Duran (Sant Miquel de Balenyà)

Finalistes i premiats al tema 2 (miralls)

<14 anys

Guanyadora: Jana Terricabras Faja (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Es destaca la creativitat i el treball d’encuadrament.
Finalista: Cristina La Haba Casas (Regió Sanitària Catalunya Central)
Finalista: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)

>14 anys

Guanyador: Josep Homs (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Joc de miralls amb un fort impacte visual, excel.lent composició, molt treballada.

El fet de que tinguem una poma en primer pla i en el reflexe veiem aquesta poma i la  meitat d’una altra que no apareix en el pirmer pla, aporta un punt de misteri que el jurat també ha valorat.
Finalista: Pau Picornell (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Fotografia amb un gran simbolisme i moltes histories possibles al darrera; el perqué de les ratlles tatxades del mirall obren la porta a imaginar situacions diverses.

La llum  tenue i l’atmosfera que envolten el moble vell transmeten melancolia i un punt de misteri.

Finalistes i premiats al tema 1 (paridòlies)

<14 anys

Guanyadora: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Foto ben encuadrada. La torre, des d’aquest punt de vista sembla una cara amb la boca oberta i expressió de sorpresa. Es valora  haver vist una cara molt expressiva en un entorn natural com es una torre.
Finalista: Ferran Mir Ariño (Regió Sanitària Girona)
Finalista: Pau Cirbián Carbonell (Regió Sanitària Catalunya Central)

>14 anys

Guanyador: Eduard Crispi (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: S’ha valorat l’exrpressivitat d’ una cara riallera, amb un parell de dents que transmet  un sentiment d’alegria. Els colors vius i el cabell verd també reforcen aquest missatge. Cal destacar haver-se adonat del potencial de la façana de la casa malgrat haver d’invertir la fotografia.
Finalista: Toni Ojen (Regió Sanitària Catalunya Central)