Finalistes i premiats “millor sèrie”

Només adults

Finalistes i premiats al tema 3 (qualsevol nit pot sortir el sol)

<14 anys

Guanyadora: Abril Cusí Guillaumes (Regió Sanitària Girona)

Comentari del jurat: S’ha valorat la calidesa que transmet la fotografia, el punt de color i el
simbolisme de la flor com si fos el sol del que parla la cançó.
Finalista: Pau Cirbián Carbonell (Regió Sanitària Girona)
Finalista: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)
Guanyador: Josep Valdés (Regió Sanitària Barcelona)

Comentari del jurat: El jurat destaca el component fanstamagòric i oníric de la proposta molt adient amb el tema proposa. La casa que sembla tremolar i la llum verdosa que sorgeix del seu interior fan augmentar aquesta sensació.
Finalista: Carme Duran (Sant Miquel de Balenyà)

Finalistes i premiats al tema 2 (miralls)

<14 anys

Guanyadora: Jana Terricabras Faja (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Es destaca la creativitat i el treball d’encuadrament.
Finalista: Cristina La Haba Casas (Regió Sanitària Catalunya Central)
Finalista: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)

>14 anys

Guanyador: Josep Homs (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Joc de miralls amb un fort impacte visual, excel.lent composició, molt treballada.

El fet de que tinguem una poma en primer pla i en el reflexe veiem aquesta poma i la  meitat d’una altra que no apareix en el pirmer pla, aporta un punt de misteri que el jurat també ha valorat.
Finalista: Pau Picornell (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Fotografia amb un gran simbolisme i moltes histories possibles al darrera; el perqué de les ratlles tatxades del mirall obren la porta a imaginar situacions diverses.

La llum  tenue i l’atmosfera que envolten el moble vell transmeten melancolia i un punt de misteri.

Finalistes i premiats al tema 1 (paridòlies)

<14 anys

Guanyadora: Mariona Fajula Puigdecanet (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: Foto ben encuadrada. La torre, des d’aquest punt de vista sembla una cara amb la boca oberta i expressió de sorpresa. Es valora  haver vist una cara molt expressiva en un entorn natural com es una torre.
Finalista: Ferran Mir Ariño (Regió Sanitària Girona)
Finalista: Pau Cirbián Carbonell (Regió Sanitària Catalunya Central)

>14 anys

Guanyador: Eduard Crispi (Regió Sanitària Catalunya Central)

Comentari del jurat: S’ha valorat l’exrpressivitat d’ una cara riallera, amb un parell de dents que transmet  un sentiment d’alegria. Els colors vius i el cabell verd també reforcen aquest missatge. Cal destacar haver-se adonat del potencial de la façana de la casa malgrat haver d’invertir la fotografia.
Finalista: Toni Ojen (Regió Sanitària Catalunya Central)